Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

Był - jak się wyraził w jednym z wywiadów prasowych - nerwowy jak sanki jesienią.
— Michal Viewegh – Uczestnicy wycieczki
Reposted fromzdzir zdzir viajointskurwysyn jointskurwysyn
7006 d126 500

cpt-tightpants:

kniivila:

Dog does not understand

Reposted frombigbad1880 bigbad1880 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 24 2017

9666 f573
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viasardoniczna sardoniczna
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viaomg-archy omg-archy

July 21 2017

0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viaBrainy Brainy
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaciarka ciarka
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viaalliwantisyou alliwantisyou
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive vianutt nutt
3616 6162 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianutt nutt
Reposted frombruisedlee bruisedlee vianutt nutt
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia vianutt nutt
8172 cb26 500
Reposted fromkelu kelu viasistermorphine sistermorphine

June 24 2015

Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaurwisko urwisko
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

June 23 2015

2076 b674
Reposted frommistic mistic vianastypsychotic nastypsychotic
1718 186c 500
Reposted fromrol rol vianastypsychotic nastypsychotic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl